Adriaan Advies logo

Aflossingsvrij

Vaak hoor ik mensen zeggen dat je voor nieuwe hypotheken of verhoging van je hypotheek geen aflossingsvrije hypotheek meer mag afsluiten. Die opmerking is maar ten dele waar.

Sinds 2013 geldt dat je bij een nieuwe hypotheek in 30 jaar moet aflossen volgens een annuïtair of lineair aflossingsschema. De sanctie op het niet voldoen aan die regel is dat er geen renteaftrek in box 1 van de inkomstenbelasting mag worden genoten. Daarmee is het dus niet verboden maar er is een sanctie. En banken willen nog steeds (tot maximaal 50% van de waarde van de woning) graag een aflossingsvrije hypotheek verstrekken.  Het niet kunnen aftrekken van de rente is op zich een nadeel. Maar…… het voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is natuurlijk dat de lasten lager zijn omdat er geen aflossing behoeft te worden betaald. En dat voordeel is groter dan het nadeel van het kwijtraken van de aftrekmogelijkheid. Dus om je lasten te verlagen is het wel degelijk een optie, zeker nu de rente in de buurt van de 1% zit is het nadeel niet geweldig groot. Natuurlijk moet hier goed naar worden gekeken want tegenover het voordeel van de lagere maandlast staat wel het nadeel dat je aan het einde van je hypotheek dus nog een restschuld hebt.

Goed om alle kanten van deze zaak te belichten. Zo kan het zijn dat, indien er bijvoorbeeld behoorlijk vermogen is in box 3, een aflossingsvrije hypotheek extra interessant kan zijn. Immers een lening die niet in box 1 aftrekbaar is verplaatst automatisch naar box 3 en komt daar dus in mindering op het vermogen. Er zijn situaties denkbaar waarin het voordeel van deze schuld in box 3 groter is dan het nadeel van het niet mogen aftrekken in box 1.

Snapt u het nog? In ieder geval is het zaak om heel goed voorgelicht te worden alvorens hierover te beslissen. Voor ieder individu liggen de feiten anders en dat betekent ook mogelijk andere uitkomsten in het advies. Dat vind ik nu leuk en om die reden beoefen ik dit mooie vak. Ik ben u graag van dienst dus bel voor meer informatie 0348 – 234 555 of mail mij op adriaan@adriaanadvies.nl